Vergunning AFM

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) fungeert als toezichthouder op beheerders en bewaarders van beleggingsinstellingen. In principe mag een beheerder alleen participaties in een beleggingsinstelling aanbieden indien hij daartoe een vergunning van de AFM heeft. 

 

Voor de bestaande fondsen valt Berckheijde niet onder de vergunningsplicht aangezien deze fondsen niet meer worden aangeboden en enkel beheerd worden. Voor deze fondsen geldt dat Berckheijde niet vergunningsplichtig is en zij niet onder direct toezicht van de AFM staat.  

 

De directie van Berckheijde Vastgoed Beleggingen BV heeft niet (langer) de wens om een permanente AFM-vergunning aan te vragen. Berckheijde zal waar mogelijk, mits zinvol voor onze beleggers, wel in de geest van de diverse regelgeving blijven werken. Ons voorbehoud komt voort uit de constatering, dat nieuwe wetgeving veelal een reactie is op het ad hoc bestrijden van misstanden met (te) veel overkill bepalingen. Echter, onze grootste kritiek is dat ondanks alle wetgeving het belangrijkste uit het oog wordt verloren voor u als belegger: de kwaliteit van de onroerende zaken waarin wordt belegd!

Vastgoedfondsen met perspectief

Welkom op de site van Berckheijde Vastgoed Beleggingen.

 

Onze doelstelling is simpel: goed rendement in combinatie met liefst zo weinig mogelijk 'zorgen' voor onze beleggers. Direct vastgoed heeft deze combinatie jarenlang geleverd en bij de meerderheid van onze fondsen is dit nog steeds het geval. Wel moeten wij constateren dat de laatste jaren het rendement dat wij maken in onze fondsen veelal alleen wordt aangewend voor de aflossing op de hypothecaire schulden in de fondsen. Op korte termijn is dit vervelend voor onze beleggers, die gerekend hadden op cash uitkeringen, maar op de lange termijn kan dit -zeker bij stabiliserende prijzen- positief uitwerken op de uitkeerbare cash flow. 

 

Bekijk onze resultaten (track record). 

 


 

Beleggingsinstellingen van Berckheijde

 

Maatschap Berckheijde IV

Maatschap Berckheijde IV is een zogenaamde compacte maatschap. Met een kleine groep beleggers die deelnemen met participaties van € 100.000 wordt bele...

Rendementsprognose prospectus: 13,5%

lees verder


Maatschap Berckheijde V

Maatschap Berckheijde V is een compacte maatschap. Met een kleine groep beleggers die deelnemen met participaties van € 100.000 wordt er belegd in twe... Rendementsprognose prospectus: 11,9%

lees verder


Maatschap Berckheijde VI

Maatschap Berckheijde VI belegt met een groep beleggers die deelnemen met participaties van € 25.000 in drie panden met vier verschilende huurders. De... Rendementsprognose prospectus: 12,4%

lees verder


 

Volledig overzicht actuele beleggingsinstellingen

Contact

 

Berckheijde Vastgoed Beleggingen 

 

Kapteynstraat 1, 2201 BB  Noordwijk

 

Telefoon 071 - 528 94 40

 

info@berckheijde.nl